Interactive Improvisation

Voorwoord

Het idee achter Interactive Improvisation kwam vanuit mijn drang om alles wat ik de afgelopen tien jaar geleerd heb te combineren. Met de combinatie van informatica, slagwerk, theater en geluidstechniek probeer ik een vorm van performance en interactie te creëren die nog nooit eerder te zien was. Hiermee, en met mijn eindexamenvoorstelling, Dag Muzikant, probeer ik mijn plek als professioneel artiest te verdienen. Mijn bedoeling is niet zozeer het aantonen dat ik de kunde heb, maar om iets unieks te brengen waar plaats en vraag naar kan zijn in de huidige markt. Dit is een doorgaande zoektocht maar met het doen van dit onderzoek heb ik de eerste stap voor mezelf gezet.

Het vinden van het onderwerp en het doen van het onderzoek ging zeker niet vanzelf. Daarvoor ben ik Jos Herfs veel dank verschuldigd. In de vele gesprekken wist hij me altijd te wijzen op denkfouten en luiken te openen naar nieuwe inzichten; kortom me verder te helpen in mijn eigen denken. En dat altijd met positieve energie en de nodige humor. Ook ben ik dank verschuldigd aan de mensen die het vertrouwen in me hebben gehad om met me te werken. Hierbij doel ik op John Sonderen, Dolf de Kinkelder en slagwerkgroep Crescendo Zevenaar. Een woord van dank aan cultureel Café Dante en ArtEZ die me de gelegenheid gaven te experimenteren. Ook bedank ik mijn moeder Trudy, die iedere letter van dit document heeft afgespeurd op taalfouten, en ronduit belachelijke zinsbouw. Bedankt aan mijn hele gezin wiens steun en liefde hard nodig hard waren tijdens mijn master.

Inleiding

Interactive Improvisation is de titel van een onderzoek naar de mogelijkheden van het inzetten van de moderne techniek in de wereld van de muziekimprovisatie. De hoofdvraag luidt: hoe kan ik publiek met moderne technologie het verloop van een muziekimprovisatie laten beïnvloeden? Een onderwerp dat in deze tijd zeer interessant is. In het dagelijkse leven versmelt communicatie steeds meer met technologie. Webservices als Facebook, Twitter en WhatsApp worden steeds belangrijkere wegen van communicatie. In Interactive Improvisation wordt onderzocht hoe moderne technologie gebruikt kan worden op het podium. Improvisatie biedt heel veel mogelijkheden om te werken met reacties vanuit het publiek. De improvisator is muzikaal vrij om te doen wat hij wil. Hij legt zichzelf regels op om te komen tot een interessante improvisatie. Bij Interactive Improvisation kan het publiek meebepalen aan welke regels de improvisator zich moet houden door via een webapplicatie op hun mobile device die regels te kiezen. Het onderzoek verkent de technieken die nodig zijn om dit te realiseren. Daarvoor zijn vier experimenten gedaan; in elk experiment is een nieuw technisch onderdeel verkend dat nodig is om Interactive Improvisation vorm te geven. Het vierde experiment is het eerste waarbij het publiek daadwerkelijk via mobile device interactief kon mee bepalen over de improvisatie.

De aanleiding om dit onderzoek te doen komt vanuit mijn opleiding in zowel informatica als muziek. Ik behaalde mijn bachelor informatica in 2007 en mijn bachelor muziek (klassiek slagwerk) in 2011. Deze twee vaardigheden plus de vaardigheden die ik in mijn huidige muziektheater master opdoe combineer ik in dit onderzoek. Ik verwacht dat het samenbrengen van informatica met muziek unieke mogelijkheden opbrengt. Dat is de reden waarom ik Interactive Improvisation onderzoek.

Volgende: Onderzoeksvragen